Η ολιστική θεώρηση της λίπανσης βαρέων οχημάτων

Είτε μεταφέρετε άτομα ή αγαθά, η επιχείρησή σας βασίζεται στα οχήματά σας και τα επιμέρους εξαρτήματά τους. Η ανάγκη να διατηρήσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία στους στόλους λεωφορείων, φορτηγών, μηχανημάτων κατασκευών και γεωργικών μηχανημάτων, σημαίνει ότι πρέπει να διατηρήσουμε τους κινητήρες, τους άξονες, τα γρανάζια, τα κιβώτια ταχυτήτων, τα ρουλεμάν των τροχών και τα υπόλοιπα εξαρτήματα σε καλή κατάσταση.

Στις πάγιες επιθυμίες των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται στόλους οχημάτων, συγκαταλέγονται:

 • Η αύξηση της διαθεσιμότητας και της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού.
 • Η ανταπόκριση στα περιβαλλοντικά πρότυπα.
 • Η μείωση του λειτουργικού κόστους.
 • Η βελτιστοποίηση του προγραμματισμού λειτουργίας, χωρίς απρόβλεπτες καταστάσεις.

Τα παραπάνω μεταφράζονται στη συνέχεια στις καθημερινές απαιτήσεις των οδηγών και των μηχανικών, όπως:

 • Η αύξηση της απόδοσης του κινητήρα.
 • Η εξοικονόμηση καυσίμου.
 • Η παράταση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων, όπως λ.χ. του φίλτρου σωματιδίων, έτσι ώστε η αντικατάστασή τους να συμπίπτει με άλλες δραστηριότητες συντήρησης.
 • Η επίτευξη ενός κατά το δυνατόν πιο προβλέψιμου προγράμματος συντήρησης.

Εν τέλει, οι στόχοι όλων συνοψίζονται στη μείωση του Συνολικού Κόστους Κτήσης (Total Cost of Ownership) του εξοπλισμού. Το Συνολικό Κόστος Κτήσης περιλαμβάνει όλα τα κόστη που σχετίζονται με την λειτουργική διάρκεια ζωής του οχήματος ή μηχανήματος, δηλαδή:

 • Το κόστος της αρχικής προμήθειας του εξοπλισμού, για τον οποίο επιθυμούμε να παρατείνουμε όσο γίνεται τη διάρκεια ζωής.
 • Το κόστος λειτουργίας, που συμπεριλαμβάνει την κατανάλωση ενέργειας και τα κόστη συντήρησης (ανταλλακτικά, εργατικά κλπ).
 • Το κόστος  –  ή καλύτερα η απώλεια εισοδήματος – που προκύπτει κάθε φορά που ο εξοπλισμός είναι σε αδράνεια, για συντήρηση και επισκευές.

Η λίπανση όλων των μηχανικών μερών του οχήματος είναι από τους παράγοντες κρίσιμης σημασίας για τη σωστή λειτουργία του. Είναι μια γνώση που έχουμε κατανοήσει βαθιά, μέσα από την υποστήριξη στόλων οχημάτων σε όλο τον κόσμο. Η κατανόηση των βασικών προκλήσεων και αναγκών των συνεργατών μας στις επιχειρήσεις τους, έχει οδηγήσει στο σχεδιασμό μιας σειράς λιπαντικών που ικανοποιούν τις ανάγκες ολόκληρου του οχήματος / μηχανήματος, με γνώμονα τη μείωση του Συνολικού Κόστους Κτήσης.

Ο επιτυχημένος σχεδιασμός των προϊόντων λίπανσης επιτυγχάνεται μέσα από

 • Ενδελεχή Έρευνα και Ανάπτυξη, για την οποία δαπανώνται περισσότερα από 1 δις δολάρια ΗΠΑ ετησίως.
 • Στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές οχημάτων και μηχανημάτων.
 • Παρακολούθηση των τάσεων της τεχνολογίας και συμμετοχή στις εξελίξεις ενώ αυτές συμβαίνουν.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, είμαστε σε θέση να κάνουμε μια ισχυρή πρόταση αξίας:

Υψηλότερη απόδοση + Λιγότερες επισκευές + Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας + Εξειδικευμένη υποστήριξη = ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το δίκτυο εμπειρογνωμόνων μας μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας για να σχεδιάσει ένα πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας και έτσι να συμβάλει στην αύξηση της κερδοφορίας σας. Παρέχοντας μια μεγάλη γκάμα λιπαντικών και υπηρεσιών στοχεύουμε να σας βοηθήσουμε να

 • επιλέξετε τα σωστά προϊόντα
 • αποθηκεύσετε και εφαρμόσετε σωστά τα λιπαντικά σας
 • επιτύχετε συνεχή βελτίωση μέσω της παρακολούθησης της απόδοσης του οχήματος.

Οι οικογένειες προϊόντων που βρίσκονται στην υπηρεσία σας:

Shell Rimula: Λιπαντικά κινητήρων βαρέων εφαρμογών

Shell Spirax: Λιπαντικά μετάδοσης κίνησης

Shell Gadus: γράσα για ρουλεμάν, συνδέσμους κ.α.

Οι υπηρεσίες που σας υποστηρίζουν σε κάθε βήμα:

Shell Lube Analyst: Αναλύσεις λιπαντικών, που εντοπίζουν τα προβλήματα πριν αυτά συμβούν.

Shell LubeMatch: Επιλογή του κατάλληλου λιπαντικού για κάθε εφαρμογή.

Shell LubeCoach: Eκπαίδευση πάνω στη σωστή επιλογή και χειρισμό των λιπαντικών.